Kerala Caste List PDF 2024 | കേരള ജാതി പട്ടിക മലയാളം ഡൗൺലോഡ്

There are 750+ types of castes living in Kerala State. Do you want to know the name of the All Caste List that lives in Kerala?

Do you want to download Kerala Caste List PDF then keep reading this article till the end.

Kerala Caste List PDF Download in Malayalam and English

As you know the state government of Kerala has divided all castes into 6 categories, GEN, OBC OEC, SC, ST & SEBC.

In this article, you know about Kerala General Caste List, Kerala OBC Caste List, Kerala OEC Caste List, Kerala SC Caste List, Kerala ST Caste List & Kerala SEBC Caste List.

General Caste List in Kerala Malayalam | Kerala Non Reservarion Caste List

SLCaste Name ജാതി നാമം
1.Aandiആണ്ടി
2.Adhikariഅധികാരി
3.Adikalഅടികൾ
4.Adiyodiഅടിയോടി
5.Ambalavasiഅമ്പലവാസി
6.  Ammukudadkanഅമ്മുകുടഡ്കൻ
7.  Arya Samajistആര്യസമാജിസ്റ്റ്
8.  Ballalബല്ലാൽ
9.  Banduബന്ദു
10.         Bavuriബാവുരി
11.         Bhattഭട്ട്
12.         Bhattathiri / Bhattathirippadഭട്ടതിരി / ഭട്ടതിരിപ്പാട്
13.         Brahminബ്രാഹ്മണൻ
14.         Chakkavarചക്കവർ
15.         Chakyarചാക്യാർ
16.         Chakyarചാക്യാർ
17.         Chalavarചളവർ
18.         Chembakaramanചെമ്പകരാമൻ
19.         Chempottiചെമ്പോട്ടി
20.         Chettiyarചെട്ടിയാർ
21.         Chorthapanickerചോർത്തപ്പണിക്കർ
22.         Choyiചോയി
23.         Coorgകൂർഗ്
24.         Devadasiദേവദാസി
25.         Devamangalathu Nairദേവമംഗലത്തു നായർ
26.         Easayi Vellalaഈസായി വെള്ളാള
27.         Embranഎമ്പ്രാൻ
28.         Embranthiriഎമ്പ്രാന്തിരി
29.         Eradiഏറാടി
30.         Gollaഗൊല്ല
31.         Gowadarഗോവാദർ
32.         Gowda Saraswatha Brahminഗൗഡ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണൻ
33.         Gupthanഗുപ്തൻ
34.         Gurukkalഗുരുക്കൾ
35.         Gurukkal (Chittothidom)ഗുരുക്കൾ (ചിറ്റോതിടം) 
36.         Hindu Vaisyaഹിന്ദു വൈശ്യ
37.         Ilayathuഇളയതു
38.         Illathu Nairഇല്ലത്തു നായർ
39.         Irayarഇരയർ
40.         Jainജെയിൻ
41.         Kaimalകൈമൾ
42.         Kallattu Kurup / Kallatta Kurupകല്ലാട്ടു കുറുപ്പ് / കല്ലാട്ട കുറുപ്പ്
43.         Karnataka Kota Brahminകർണാടക കോട്ട ബ്രാഹ്മണൻ
44.         Karthaകർത്ത
45.         Kiriyathy nairകിരിയാത്തി നായർ
46.         Kittavu (Kidavu)കിട്ടാവ് (കിടാവ്)
47.         Kodayaകൊടയ
48.         Kodigaarകൊടിഗർ
49.         Kodigaarകൊടിഗർ
50.         Kodigaaraകൊടിഗാര
51.         Kodikshathriyaകോടിക്ഷത്രിയ
52.         Kodiyaavaകൊടിയാവ
53.         Kolanകോലൻ
54.         Komaranകോമരൻ
55.         Konaarകോനാർ
56.         Konkaniകൊങ്കണി
57.         Kshathriyaക്ഷത്രിയൻ
58.         Kshathriyaarക്ഷത്രിയാർ
59.         Kshatriya Unnithiri / Kshatriya / Unithiriക്ഷത്രിയ ഉണ്ണിത്തിരി / ക്ഷത്രിയ / ഉണിത്തിരി
60.         Ksheeragaaraക്ഷീരഗാര
61.         Kunara Kshathriyaകുണര ക്ഷത്രിയ
62.         Kurukkalകുരുക്കൾ
63.         Kurupകുറുപ്പ് 
64.         Lingayathu Ambalakkaranലിംഗായത്തു അമ്പലക്കാരൻ
65.         Madambiമാടമ്പി
66.         Madappathiമാടപ്പത്തി
67.         Malayipanickerമലായിപ്പണിക്കർ
68.         Mallarമലർ
69.         Maniyanമണിയൻ
70.         Mannadiyarമണ്ണടിയാർ
71.         Mannadiyar / Mandadiyarമണ്ണടിയാർ / മണ്ടാടിയാർ
72.         Mararമാരാർ
73.         Marayanമാരായൻ
74.         Melekkararമേലേക്കർ
75.         Menonമേനോൻ
76.         Moosathuമൂസത്തു
77.         Moothaanമൂത്താൻ
78.         Moothathunമൂത്തതുൻ
79.         Mukkulamമുക്കുളം
80.         Muliyaasമുളിയാസ്
81.         Muniyaaniമുനിയാനി
82.         Muthurajaമുത്തുരാജ
83.         Naavithaarനാവിതാർ
84.         Nairനായർ
85.         Nair Kurupനായർ കുറുപ്പ്
86.         Nambeeshanനമ്പീശൻ
87.         Nambiനമ്പി
88.         Nambiarനമ്പ്യാർ
89.         Nambidiനമ്പിടി
90.         Namboothiri / Namboothirippadനമ്പൂതിരി / നമ്പൂതിരിപ്പാട്
91.         Nambyathiriനമ്പ്യാതിരി
92.         Nattupattarനാട്ടുപട്ടർ
93.         Nayanar (Karakkattidom , Puthiyadom)നായനാർ (കരക്കാട്ടിടം , പുതിയടം)
94.         Nedungadiനെടുങ്ങാടി
95.         Pallichanപള്ളിച്ചൻ
96.         Pandalaപന്തള
97.         Pandibudaraപാണ്ടിബുദാര
98.         Panicherശിക്ഷിക്കുന്നവൻ
99.         Panjiപഞ്ചി
100.   Paradeshiപരദേശി
101.   pariyariപരിയാരി
102.   pillaiപിള്ള
103.   Pisharodyപിഷാരടി
104.   Poojariപൂജാരി
105.   Pothuvalപൊതുവാൾ
106.   Pottiപോറ്റി
107.   Purushaപുരുഷാ
108.   Purushaപുരുഷാ
109.   Pushpakaപുഷ്പക
110.   Pushpa Unni / Pushpaka Unni പുഷ്പ ഉണ്ണി / പുഷ്പക ഉണ്ണി
111.   Puthukkudi (Pathukuki, tharakan, Pathukudi Mandadiya)പുതുക്കുടി (പതുകുകി, തരകൻ, പത്തുകുടി മണ്ടാടിയ)
112.   Rajaരാജ
113.   Ramakshathriyaരാമക്ഷത്രിയ
114.   Saiva pillaശൈവ പിള്ള
115.   Saiva  Vellaa (Except Palakkad District)ശൈവ വെള്ള (പാലക്കാട് ജില്ല ഒഴികെ)
116.   Samanthaസാമന്ത
117.   Samantharaja Karthavuസാമന്തരാജ കർത്തവ്
118.   Samantharajaസാമന്തരാജ
119.   Servagaaraസെർവഗാര
120.   Sri Sagara Hindumathaശ്രീ സാഗര ഹിന്ദുമത
121.   Shenkutharശെങ്കുതാർ
122.   Sri Sagara Hindumathaശ്രീ സാഗര ഹിന്ദുമത
123.   Sudrarശൂദ്രർ
124.   Swaroopathil Nairസ്വരൂപത്തിൽ നായർ
125.   Tamil Brahmilതമിഴ് ബ്രാഹ്മിൾ
126.   Thalayanairതലയനായർ
127.   Thampanതമ്പാൻ
128.   Thampiതമ്പി
129.   Thampuranതമ്പുരാൻ
130.   Tharaganതരഗൻ
131.   Thaarakanതരകൻ
132.   Theeyattunniതീയാട്ടുണ്ണി
133.   Thirumulpaaduതിരുമുൽപ്പാട്
134.   Thulu Brahminതുളു ബ്രാഹ്മണൻ
135.   Unniഉണ്ണി
136.   Unnithanഉണ്ണിത്താൻ
137.   Unniyathiriഉണ്ണിയാതിരി
138.   Uraali Nairഉണ്ണിയാതിരി
139.   Vaisyanവൈശ്യൻ
140.   Valayanjazhiവളയഞ്ഞാഴി
141.   Valyathanവല്യത്താൻ
142.   Varmaവർമ്മ
143.   Vazhunnava (Keezhooridom)വാഴുന്നവ (കീഴൂരിടം)
144.   Vellalaവെള്ളാള
145.   Vellodiവെള്ളോടി
146.   Vettakattu Nairവെട്ടക്കാട്ട് നായർ
147.   Warrierവാര്യർ

OBC Caste List in Kerala Malayalam | Kerala State OBC List

SLCaste Nameജാതി നാമം
1.        24 Manai Chetties24 മാനായി ചെട്ടികൾ
2.        24 Manai Telugu Cgetties24 മനായ് തെലുങ്ക് സിഗെറ്റികൾ
3.        ADUTHONഅടുത്തോൻ
4.        AGASAഅഗാസ
5.        AMBALAKKARANഅമ്പലക്കരൻ
6.        Anchunadu Vellalarsഅഞ്ചുനാട് വെള്ളാളർ
7.        ANDHRA NAIRആന്ധ്രാ നായർ
8.        ARAYANഅരയൻ
9.        ARAYAVATHIഅരയാവതി
10.    AREMAHRATIഅരെമഹ്രതി
11.    ARYAആര്യ
12.    ASARIഅസാരി
13.    ATTINGAL CHETTIESആറ്റിങ്ങൽ ചെട്ടികൾ
14.    ARYAആര്യ
15.    ASARIഅസാരി
16.    AYIRAVARആയിരവർ
17.    BANDARIബന്ദാരി
18.    BILLAVAബില്ലവ
19.    BOVI MUKAYARബോവി മുകയാർ
20.    Boyanബോയാൻ
21.    CHAKKALAചക്കാല
22.    CHAKRAVARചക്രവർ
23.    CHALIYAചാലിയ
24.    CHALIYANചാലിയൻ
25.    CHAPTEGRAഅദ്ധ്യായം
26.    CHAVALAKKARANചവലക്കരൻ
27.    CHETTY / CHETTIESചെട്ടി / ചെട്ടികൾ
28.    DEVADIGAദേവഡിഗ
29.    DEVANGAദേവാംഗ
30.    DHEEVARAധീവര
31.    EDANADAN CHETTYഇളവണിയാർ
32.    ELAVANIARഇളവണിയാർ
33.    ELUR CHETTIESഏലൂർ ചെട്ടികൾ
34.    Erumakkarഎരുമക്കാർ
35.    EZHAVAഈഴവ
36.    EZHAVANഈഴവൻ
37.    EZHAVATHIഈഴവതി
38.    EZHUTHACHANഎഴുത്തച്ഛൻ
39.    EZHUVAഈഴവ
40.    EZHUVANഎഴുവൻ
41.    GANIKAഗണിക
42.    GANJAM REDDIES[MALABAR DIST.]ഗഞ്ചം റെഡ്ഡീസ്[മലബാർ ജില്ല.]
43.    GATTIGATTI
44.    GOWADAഗോവദ
45.    HEGDEഹെഗ്‌ഡെ
46.    Hindu chettyഹിന്ദു ചേട്ടീ
47.    HINDU NADARഹിന്ദു നാടാർ
48.    ILLUVAഇല്ലുവ
49.    ILLUVANഇല്ലുവൻ
50.    IRANIEL CHETTIESഇറാനിയൽ ചെറ്റീസ്
51.    IRAVAIRAVA
52.    IRUMANഇരുമാൻ
53.    IRUVAഇരുവ
54.    ISHAVANഇശവൻ
55.    ISHUVAഇഷുവ
56.    ISHAVANഇശവൻ
57.    IZHAVAIZHAVA
58.    IZHAVABIZHAVAB
59.    IZHUVAIZHUVA
60.    IZHUVANIZഹുവൻ
61.    JANGAMജംഗം
62.    JOGIജോഗി
63.    KADACHI KOLLANകടച്ചി കൊല്ലൻ
64.    KADUPATTANകടുപ്പട്ടൻ
65.    KAIKOLANകൈക്കോളൻ
66.    KALARIKURUPകളരിക്കുറുപ്പ്
67.    KALARI PANICKERകളരി പണിക്കർ
68.    KALASI PANICKERകലാസി പണിക്കർ
69.    KALAVARA CHETTIESകലവറ ചെട്ടികൾ
70.    KALLAN MOOPANകല്ലൻ മൂപ്പൻ
71.    KALLAN MOOPPARകല്ലൻ മൂപ്പർ
72.    KALLASARYകല്ലസാരി
73.    KALTHACHANകൽത്തച്ചൻ
74.    KAMMALAകമ്മല
75.    KANIകനി
76.    KANISANകണിസൻ
77.    KANISUകനിസു
78.    KANIYAN (GANAKA)കണിയൻ (ഗണക)
79.    KANIYAR PANICKERകണിയാർ പണിക്കർ
80.    KANNADIYANSകന്നഡക്കാർ
81.    KANNAN                      കണ്ണൻ
82.    KARUVAN                        കരുവൻ
83.    Kavalia Gounder                      കവാലിയ ഗൗണ്ടർ
84.    KAVATHI                    കാവതി
85.    KAVIDIYARU                        കവിയാരു
86.    KAVUTHIYANകാവുതിയൻ
87.    KELASIകേളസി
88.    KERALA MUDALIകേരള മുതലി
89.    KITARANകിടാരൻ
90.    KODANGI NAICKEN (Belonging to Ernakulam, Alappuzha, Kollam, Pathanamthitta distircts of south Kerala)കോടങ്ങി നായ്ക്കൻ (തെക്കൻ കേരളത്തിലെ എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു)
91.    KOLAYAകോലയ
92.    KOLLANകൊല്ലൻ
93.    KOLLAN MOOPPARകൊല്ലൻ മൂപ്പർ
94.    KONGU NAVITHANകൊങ്കു നവിതൻ
95.    KONGU VELLALA GOUNDERകൊങ്കു വെള്ളല ഗൗണ്ടർ
96.    KOTEYRകോട്ടേയർ
97.    KOTTAR CHETTIESകൊട്ടാർ ചെട്ടികൾ
98.    KRISHANANVAKAകൃഷ്ണവക
99.    KUDUMBISകുഡുംബിസ്
100.                         KULALAകുലാല
101.                         KULALA NAIRകുലാല നായർ
102.   KUMBARANSകുംബാരന്മാർ
103.   Kunnuva Mannadiകുന്നുവ മണ്ണടി
104.   KURUBAകുറുബ
105.   KUSAVANകുശവൻ
106.   MADIVALAമടിവാള
107.   MAHENDRA MEDARAമഹേന്ദ്ര മേദാര
108.   MALAPANDARAMമലപണ്ടാരം
109.   MALAYALA KAMMALAമലയാള കമ്മല
110.   MALAYEKANDI [EXCEPT MALABAR]മലയേകണ്ടി [മലബാർ ഒഴികെ]
111.   MANAI CHETTIESമനയി ചെട്ടീസ്
112.   MANAI TELUGU CHETTESമനായി തെലുങ്ക് ചേട്ടീസ്
113.   MANIYANIമണിയാണി
114.   MARATI[EXCEPT KASARAGOD TALUK]മറാട്ടി[കാസറഗോഡ് താലൂക്ക് ഒഴികെ]
115.   MARAVANSമറവന്മാർ
116.   MARUTHUVARമരുതുവർ
117.   MAYARമായാർ
118.   MOOPARമൂപ്പർ
119.   MOOSARIമൂസാരി
120.   MoovariMoovari
121.   MOUNDADAN CHETTYമുണ്ടാടൻ ചെട്ടി
122.   MUKAVEERANമുകവീരൻ
123.   MUKAYAമുകയ
124.   Mukhariമുഖാരി
125.   MUKKUVANമുക്കുവൻ
126.   NAGARATHARനഗരത്തർ
127.   NAIDUനായിഡു
128.   NAIKKANSനായ്ക്കൻസ്
129.   Nattu Goundrനാട്ടു ഗൗണ്ടർ
130.   NATTI VELLALA GOUNDERനാട്ടി വെള്ളാല ഗൗണ്ടർ
131.   NULAYANനുലയൻ
132.   ODANSODANS
133.   Padayachi Gounderപടയാച്ചി ഗൗണ്ടർ
134.   PADMASALIപത്മശാലി
135.   PALA GOUNDERപാലാ ഗൗണ്ടർ
136.   PALA VELLALA GOUNDERപാലാ വെള്ളാല ഗൗണ്ടർ
137.   PALISA PERUMKOLLANപാലിസ പെരുംകൊല്ലൻ
138.   PANDARAMപണ്ടാരം
139.   PANDI KAMMALAപാണ്ടി കമ്മല
140.   PANDITHARSപണ്ഡിതർ
141.   PANDI THATTANപാണ്ടി തട്ടാൻ
142.   PANIAKKALപണിയക്കൽ
143.   PANNIYARപന്നിയാർ
144.   Pappada Chettyപപ്പട ചെട്ടി
145.   PARAKKA CHETTIESപാറക്ക ചെട്ടീസ്
146.   PATTARIYASപട്ടാരിയാസ്
147.   PEROORKADA CHETTIESപേരൂർക്കട ചെട്ടികൾ
148.   PERUMKOLLANപെരുംകൊല്ലൻ
149.   Pooluva Gounderപൂളുവ ഗൗണ്ടർ
150.   POOPANDHARAMപൂപന്ധരം
151.   POOSARI GOUNDERപൂസാരി ഗൗണ്ടർ
152.   PUDUKKADA CHETTIESപുതുക്കട ചെട്ടീസ്
153.   RAJAPURരാജപൂർ
154.   REDDIARS [EXCEPT MALABAR]റെഡ്ഡിയേഴ്സ് [മലബാർ ഒഴികെ]
155.   SADHU CHETTIESസാധു ചേട്ടീസ്
156.   SAIVA VELLALA (Palakkad District Only)ശൈവ വെള്ളല (പാലക്കാട് ജില്ല മാത്രം)
157.   SAKRAVARശക്രവർ
158.   SALIYASസാലിയാസ്
159.   SENAI THALAVANസേനൈ തലവൻ
160.   SIUC (EXCLUDING NADAR)SIUC (നാഡാർ ഒഴികെ)
161.   SOURASHTRAസൗരാഷ്ട്ര
162.   SRI PANDARA CHETTIESശ്രീ പണ്ടാര ചെട്ടീസ്
163.   TELUGU CHETTIESതെലുങ്ക് ചെട്ടികൾ
164.   THACHANതച്ചൻ
165.   THACHARതാച്ചർ
166.   THATTANതട്ടാൻ
167.   THIYYAതിയ്യ
168.   THOLKOLLANSതോൽക്കോളൻസ്
169.   TJPTTIANടിജെപിറ്റിയാൻ
170.   UPDAYAMKILANGAARA  CHETTIESഉദയംകിളങ്ങര ചെട്ടികൾ
171.   VADUGANSവഡുഗൻസ്
172.   VADUKANSവഡുഗൻസ്
173.   VADUKARSവടുകർ
174.   VADUKASവടുക്കാസ്
175.   VADUVANSവടുവൻസ്
176.   Vakkalligaവക്കല്ലിഗ
177.   VALANവലൻ
178.   VALINJIARവലിഞ്ജിയാർ
179.   VANIANവാനിയൻ
180.   VANIARവാനിയർ
181.   VANIBHA CHETTYവാണിഭ ചെട്ടി
182.   VANIKAവാണിക
183.   VANIKA VAISYAവാണിക വൈശ്യ
184.   VANIYA CHETTYവാണിയ ​​ചെട്ടി
185.   VANIYANവാണിയൻ
186.   VANIARവാനിയർ
187.   VANIBHA CHETTYവാണിഭ ചെട്ടി
188.   VANIKAവാണിക
189.   VANIKA VAISYAവാണിക വൈശ്യ
190.   VANIYA CHETTYവാണിയ ​​ചെട്ടി
191.   VANIYANവാണിയൻ
192.   VANNATHANവണ്ണത്താൻ
193.   VARANAVARവാരണാവർ
194.   VEERASAIVASവീരശൈവസ്
195.   VELAANവേലൻ
196.   VELAANSവേലൻസ്
197.   VELAARവേലാർ
198.   VELLALA GOUNDERവെള്ളാല ഗൗണ്ടർ
199.   VELUTHEDANവെളുത്തേടൻ
200.   VELUTHEDATHU NAIRവെളുത്തേടത്ത് നായർ
201.   Vettuva gounderവേട്ടുവ ഗൗണ്ടർ
202.   VETTUVA NAVITHANവേട്ടുവ നവിതൻ
203.   VILAKKITHALA  NAIRവിളക്കിത്തല നായർ
204.   VILAKKITHALAVANവിളക്കിതലവൻ
205.   VIL KURUPവിൽ കുറുപ്പ്
206.   VILLASANവില്ലസൻ
207.   VISHAVAN [MAKABAR DIST .]വിശ്വൻ [മകബാർ ജില്ല.]
208.   VISWA BRAHMANANവിശ്വ ബ്രാഹ്മണൻ
209.   VESWABRAHMANARവിശ്വബ്രഹ്മണർ
210.   VISWAKARMAവിശ്വകർമ
211.   VISWAKARMALAവിശ്വകർമല
212.   WAYANADAN CHETTIESവയനാടൻ ചെട്ടികൾ
213.   YADAVASയാദവാസ്
214.   UPGEESWARAഉപഗീശ്വര
215.   YOGISയോഗികൾ

OEC Caste List in Kerala Malayalam | Kerala Other Eligible Communities List

SLCaste Nameജാതിയുടെ പേര്
1.           ALLAR – ALANഅലർ – അലൻ
2.        ANDHRA NAIRആന്ധ്രാ നായർ
3.        ANTHURU NAIRഅന്തൂർ നായർ
4.        CHAKKAMARചക്കമാർ
5.        CHEMMAN – CHEMMARചെമ്മൻ – ചെമ്മർ
6.        CHINGATHANചിങ്ങത്തൻ
7.        DHEEVARA – AYAYANധീവര – അയ്യൻ
8.        DHEEVARA – ARAYAVATHIധീവര – അരയാവതി
9.        DHEEVARA – BOVI – MIKAYARധീവര – ബോവി – മിക്കയാർ
10.    DHEEVARA – DHEEVARANധീവര – ധീവരൻ
11.    DHEEVARA – MOGAVEERARധീവര – മൊഗവീരർ
12.    DHEEVARA – MOKAYAധീവര – മൊകയ
13.    DHEEVARA – MUKKUVANധീവര – മുക്കുവൻ
14.    DHEEVARA – NULAYANധീവര – നുലയൻ
15.    DHEEVARA – PANIYAKKALധീവര – പണിയക്കൽ
16.    DHEEVARA – VALANധീവര – വാലൻ
17.    DHEEVARA – VALINJIYARധീവര – വലിഞ്ജിയാർ
18.    ERIVANDAVANഎരിവന്ദവൻ
19.    Irivavanഇരവവൻ
20.    KALANADIകളനാടി
21.    KUDUMBIകുഡുംബി
22.    KULALAകുലാല
23.    KULALANകുലാലൻ
24.    Kumbaranകുംബരൻ
25.    KUMBHARANകുംഭരൻ
26.    KUNDUVADIYANകുണ്ടുവടിയൻ
27.    Kunuvarmanadiകുനുവർമ്മനടി
28.    KUSAVANകുശവൻ
29.    MADIGAമാഡിഗ
30.    MALAMUTHANമാലാമുത്തൻ
31.    Malamuttanമലമുട്ടൻ
32.    MALAPANIKKERമലവെട്ടുവൻ
33.    MALAVETTUVANമലവെട്ടുവൻ
34.    Malavettuvarമലവേട്ടുവർ
35.    MALAYALARമലയാളി
36.    MALAYANമലയൻ
37.    MALAYAN – KONGA MALAYANമലയൻ – കൊങ്ക മലയൻ
38.    MALAYAN – PANI MALAYANമലയൻ – പാനി മലയൻ
39.    ODANഓടൻ
40.    Panimalayanപനിമലയൻ
41.    PATHIYAN – Other than Dhobiesപതിയാൻ – ധോബികൾ ഒഴികെ
42.    Pulayan Vettuvan except Kochi stateകൊച്ചി സംസ്ഥാനം ഒഴികെയുള്ള പുലയൻ വെട്ടുവൻ
43.    THACHANADAN MOOPANതച്ചനാടൻ മൂപ്പൻ
44.    VARNAVANവർണ്ണവൻ
45.    VELAANവേലൻ
46.    VELAANSവേലൻസ്
47.    VELAARവേലാർ
48.    WAYANAD KADARവയനാട് കാദർ

SC Caste List in Kerala Malayalam | Kerala Scheduled Caste List

SLCaste Nameജാതിയുടെ പേര്
1.      ADI ANDHARAആദി ആന്ധ്ര
2.      ADI DRAVIDAആദി ദ്രാവിഡ
3.      ADI KARNATAKAആദി കർണാടക
4.      AJILAഅജില
5.      ARUNTHATHIYARഅരുന്തതിയാർ
6.      AYYANAVARഅയ്യനവർ
7.      BAIRAബൈറ
8.      BAKUDAബകുഡ
9.      BATHADAബത്തഡ
10.          BHARATHAR (OTHER THAN PANATHAR)ഭരതർ (പനത്താർ കൂടാതെ)
11.          CHAKKILIYANചക്കിളിയൻ
12.          CHAMARചാമർ
13.          CHANDALAചണ്ഡാല
14.          CHEMMANചെമ്മൻ
15.          CHEMMARചെമ്മാർ
16.          CHERAMAചേരാമ
17.          CHERAMANചേരമാൻ
18.          CHERAMARചേരമർ
19.          CHERUMANചെറുമാൻ
20.          DOMBANഡോംബൻ
21.          GOSANGIഗോസാംഗി
22.          HASLAഹസ്ല
23.          HOLEYAഹോലിയ
24.          KADIYANകടിയൻ
25.          KAKKALANകാക്കാലൻ
26.          KAKKANകാക്കൻ
27.          KALLADIകല്ലടി
28.          KANAKKANകനക്കൻ
29.          KAVARAകവര
30.          KAVARAIകവരായി
31.          KOODANകൂടൻ
32.          KOOSAകൂസ
33.          KOOTANകൂറ്റൻ
34.          KUNDUMBANകുണ്ടുംബൻ
35.          KURAVAകുരവ
36.          KURAVANകുറവൻ
37.          KURAVARകുറവർ
38.          MAILAമെയില
39.          MALAYANമലയൻ
40.          MANNANമന്നൻ
41.          MATHAമാതാ
42.          MATHA PULAYANമാതാ പുലയൻ
43.          MOGERമോഗർ
44.          MUCHIമൂച്ചി
45.          MUNDALAമുണ്ടല
46.          NALAKEYAVAനളകേയവ
47.          NALKADAYAനാൽക്കടയ
48.          NAYADIനായാടി
49.          NERIYANനേരിയൻ
50.          PADANNAപടന്ന
51.          PADANNANപടന്നൻ
52.          PALLANപല്ലൻ
53.          PAMBADAപാമ്പാട
54.          PANANപാനൻ
55.          PARAIYAപറയ
56.          PARAVANപരവൻ
57.          PARAYAപറയ
58.          PARAYARപറയർ
59.          PARAYARപറയർ
60.          PARAYIYANപറയൻ
61.          PATHIYANപതിയൻ
62.          PERIMANNANപെരിമണ്ണൻ
63.          PERUVANNAVപെരുവണ്ണാവ്
64.          PULAYAപുലയ
65.          PULAYANപുലയൻ
66.          PULAYARപുലയർ
67.          PULAYA  VETTUVANപുലയ വെട്ടുവൻ
68.          PULLUVANപുള്ളുവൻ
69.          PUTHIRAI VANNANപുത്തിറൈ വണ്ണൻ
70.          RANEYARറാണേയർ
71.          SAMAGARAസമഗ്ര
72.          SAMBANസാംബൻ
73.          SAMBAVAസാംബവ
74.          SAMBAVANസാംബവൻ
75.          SAMBAVARസാംബവർ
76.          SCഎസ്.സി
77.          SEMMANസെമ്മൻ
78.          SIKHANAസിഖാന
79.          SIDHANARസിദ്ധനാർ
80.          THACHAR Other than Carpenterതച്ചർ ആശാരി ഒഴികെ
81.          THANDANതണ്ടൻ
82.          THOTTIതൊട്ടി
83.          VALLONവല്ലോൻ
84.          VALLUVANവള്ളുവൻ
85.          VANNANവണ്ണാൻ
86.          VELANവേലൻ
87.          VETANവേട്ടൻ
88.          VETTUVANവേട്ടുവൻ
89.          WAYAND / WAYANADAN PULAYANവയനാട് / വയനാടൻ പുലയൻ

ST Caste List in Kerala Malayalam | Kerala Scheduled Tribe List

SLCaste Nameജാതിയുടെ പേര്
1.       ADIYANഅടിയൻ
2.       ARANDAഅരണ്ട
3.       ARANDANഅരന്ദൻ
4.       CHOLA NAICKANചോള നായ്ക്കൻ
5.       ERAVALLANഎരവള്ളൻ
6.       HILL PULAYAഹിൽ പുലയ
7.       IRULANഇരുളൻ
8.       IRULARഇരുളർ
9.       JENU KURUMBANജെനു കുറുമ്പൻ
10.   KADARകാദർ
11.   KANIKARകാണിക്കാർ
12.   KANIKARANകണികരൻ
13.   KARAVAZHI PULAYANകരവഴി പുലയൻ
14.   KARIMPALANകരിമ്പാലൻ
15.   KATTUNAYAKANകാട്ടുനായകൻ
16.   KOCHUVELANകൊച്ചുവേലൻ
17.   KONG  MALAYANകോങ് മലയൻ
18.   KORAGAകൊറഗ
19.   KUDIYAകുടിയ
20.   KURICHCHANകുറിച്ചൻ
21.   KURICHIYANകുറിച്ചിയൻ
22.   KURUMANSകുറുമാൻസ്
23.   KURUMBANകുറുമ്പൻ
24.   KURUMBA PULAYANകുറുമ്പ പുലയൻ
25.   KURUMBARകുറുമ്പർ
26.   KURUMBASകുറുമ്പാസ്
27.   MAHA MALASARമഹാ മലസാർ
28.   MALA ARAYANമാല അരയൻ
29.   MALAI ARAYANമലൈ അരയൻ
30.   MALAI PANDARAMമലൈ പണ്ടാരം
31.   MALAI VEDANമലൈ വേദൻ
32.   MALAKKURAVANമലക്കുരവൻ
33.   MALA KURUMANമാള കുറുമാൻ
34.   MALA PANICKERമാല പണിക്കർ
35.   MALA PULAYANമാള പുലയൻ
36.   MALASARമലസാർ
37.   MALA VEDANമാല വേദന
38.   MALA VETTUVANമാള വെട്ടുവൻ
39.   MALAYANമലയൻ
40.   MALAYARAYARമലയരയർ
41.   MANNANമന്നൻ
42.   MARATI [HOSDURG , KASARGOD , MANGESWRAM $ VELLARIKUNDU TALUKS]മരടി [ഹോസ്ദുർഗ്, കാസർകോട്, മങ്കേശ്വരം $ വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്കുകൾ]
43.   MAVILANമാവിലൻ
44.   MELAKUDIമേലക്കുടി
45.   MUDUGARമുദുഗർ
46.   MUDUVANമുടുവൻ
47.   MULLA KURUMANമുല്ല കുറുമാൻ
48.   MULLU KURUMANമുള്ളു കുറുമാൻ
49.   MUTHUVANമുതുവൻ
50.   NATTU MALAYANനാട്ടു മലയൻ
51.   PALLEYANപള്ളേയൻ
52.   PALLIYAപള്ളിയ
53.   PALLIYANപള്ളിയൻ
54.   PALLIYARപള്ളിയാർ
55.   PAMBA PULAYANപമ്പ പുലയൻ
56.   PANIYANപണിയൻ
57.   STഎസ്.ടി
58.   TEN KURUMBANപത്ത് കുറുമ്പൻ
59.   THACHENADANതച്ചേനാടൻ
60.   THACHENADAN MOOPANതച്ചേനാടൻ മൂപ്പൻ
61.   ULLADANഉള്ളാടൻ
62.   ULLATANഉള്ളാടൻ
63.   URALYURALY
64.   VETTA KURUMANവേട്ട കുറുമാൻ
65.   WAYAND KADARവയനാട് കാദർ

SEBC Caste List in Kerala Malayalam | Kerala Socially and Economically Backward Classes List

SLCaste Nameജാതിയുടെ പേര്
1.      24 Mana Chetties24 മന ചെട്ടികൾ
2.      24 mani telugu Chetty24 മണി തെലുങ്ക് ചെട്ടി
3.      24 Mana telugu Chetties24 മന തെലുങ്ക് ചെട്ടികൾ
4.      Agasaഅഗസ
5.      Ambattanഅമ്പട്ടൻ
6.      Andhra Nairആന്ധ്ര നായർ
7.      Anthuru Nairഅന്തുരു നായർ
8.      Arayanഅരയൻ
9.      Arayasഅരയസ്
10.    Arayavathiഅരയാവതി
11.    Aremahratiഅരെമഹ്രതി
12.    Aryaഅരെമഹ്രതി
13.    Asariആശാരി
14.    Atagaraഅറ്റഗാര
15.    Attingal Chettiesആറ്റിങ്ങൽ ചെട്ടികൾ
16.    Ayarഅയർ
17.    Ayiravar Nagaratharആയിരവർ നഗരത്തർ
18.    Besthaബെസ്ത
19.    Bhandari or Bhondariഭണ്ഡാരി അല്ലെങ്കിൽ ഭോണ്ടാരി
20.    Billavaബില്ലവ
21.    Boviesബോവികൾ
22.    Boyaബോയ
23.    Boyanബോയാൻ
24.    Chakkala (Chakkala Nair)ചക്കാല (ചക്കാല നായർ)
25.    Chakkamarചക്കമാർ
26.    Chaliyaചാലിയ
27.    Chaptegaraചാപ്റ്റെഗര
28.    Chavalakkaranചവളക്കാരൻ
29.    Chetty / Cgettiesചെട്ടി / ചെട്ടി
30.    Devadigaദേവാഡിഗ
31.    Devangaദേവാംഗ
32.    Dheevara / Dheevaranധീവര / ധീവരൻ
33.    Elavaniaഎലവാനിയ
34.    Elur Chettiesഏലൂർ ചെട്ടികൾ
35.    Erumanഎരുമാൻ
36.    Ezhavaഈഴവ
37.    Ezhavathi (Vathi)ഈഴവതി (വാതി)
38.    Ezhavathi (Vathi)ഈഴവതി (വാതി)
39.    Ezhuthachanഎഴുത്തച്ഛൻ
40.    Galada Konkaniഗലാഡ കൊങ്കണി
41.    Ganakaഗണക
42.    Ganika including Nagavamsomനാഗവംശം ഉൾപ്പെടെ ഗണിക
43.    Gangam Reddiesഗഞ്ചം റെഡ്ഡി
44.    Gattiഗാട്ടി
45.    Gollaഗൊല്ല
46.    Gowdaഗൗഡ
47.    Gudigaraഗുഡിഗര
48.    Hegdeഹെഗ്‌ഡെ
49.    Hindu Nadarഹിന്ദു നാടാർ
50.    Idiga including Settibalijaസെറ്റിബലിജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈഡിഗ
51.    Illatharഇല്ലത്താർ
52.    Illathupillaiഇല്ലത്തുപിള്ള
53.    Illa Vellalarഇല്ലാ വെള്ളാളർ
54.    Illuvanഇല്ലുവൻ
55.    Ishuvanഈശുവൻ
56.    Izhuvanഇഴുവൻ
57.    Jangamജംഗം
58.    Jhettyജെട്ടി
59.    Jogiജോഗി
60.    Kaberaകബേര
61.    Kadupattanകടുപ്പട്ടൻ
62.    Kaikolanകൈക്കോളൻ
63.Kalarikurup or Kalari Panickerകളരിക്കുറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കളരി പണിക്കർ
64.    Kalavanthulaകലവന്തുല
65.    Kallan including Isanattu Kallarഈസനാട്ടുകല്ലർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കല്ലൻ
66.    Kallasariകല്ലാസാരി
67.    Kalthachanകൽത്തച്ചൻ
68.    Kammalaകമ്മല
69.    Kammalas including Viswakarmalaവിശ്വകർമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മലകൾ
70.    Kamsalasകംസലകൾ
71.    Kanisanകണിശൻ
72.    Kanisu or Kaniyar Panickerകനിസു അല്ലെങ്കിൽ കണിയാർ പണിക്കർ
73.    Kaniyanകണിയൻ
74.    Kannadiyansകന്നഡക്കാർ
75.    Kannanകണ്ണൻ
76.    Kannian or Kaniകണ്ണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കനി
77.    Karanibhakatulaകരനിഭകതുല
78.    Karikalabhakulaകരികാലഭകുല
79.    Karuvanകരുവൻ
80.    Kavudiyaruകാവുടിയരു
81.    Kavuthiyanകാവുതിയൻ
82.    Kavuthiyanകാവുതിയൻ
83.    Kelasi or Kalasi Panickerകേളസി അല്ലെങ്കിൽ കലാസി പണിക്കർ
84.    Kerala Muthliകേരള മുത്തലി
85.    Kharviഖാർവി
86.    Khatriഖത്രി
87.    Khatraഖത്ര
88.    Kolariesകോളറീസ്
89.    Kollanകൊല്ലൻ
90.    Koppala Velamasകൊപ്പള വേലമാസ്
91.    Korachasകൊറച്ചകൾ
92.    Kottar Chettesകോട്ടാർ ചേട്ടീസ്
93.    Krishnanvakaകൃഷ്ണൻവക
94.    Kudumbiകുഡുംബി
95.    Kulalaകുലാല
96.    Kulala Nairകുലാല നായർ
97.    Kumbaranകുംബരൻ
98.    Kurubaകുറുബ
99.    Kurumbaകുറുമ്പ
100.                         Kisavan including Kulalaകുലാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള കിസവൻ
101.                         Madivalaമഡിവാള
102.                         Mahratta Non Brahmanമഹ്രത്ത നോൺ ബ്രാഹ്മണൻ
103.                         Malayal Kammalaമലയാളം കമ്മല
104.                         Maniyaniമണിയാണി
105.                         Maratis of Hosdurg Talukഹൊസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ മറാട്ടികൾ
106.                         Maravan (Maravar)മറവൻ (മരവർ)
107.                         Maruthuvarമരുതുവർ
108.                         Mayarമായർ
109.                         Melakudi (Kudiyan)മേലാക്കുടി (കുടിയൻ)
110.                         Modibandaമോഡിബന്ദ
111.                         Mogaveeraമൊഗവീര
112.                         mogayanമൊഗയൻ
113.                         Mogers of Kasaragod Talukകാസർകോട് താലൂക്കിലെ മൊഗേഴ്സ്
114.                         Moiliമൊയിലി
115.                         Momiagarമോമിയാഗർ
116.                         Moosariമൂസരി
117.                         MOOVARIമൂവാരി
118.                         Mugavirarമുഗവീരർ
119.                         Mukaveeranമുകവീരൻ
120.                         Mukayaമുകായ
121.                         Mukayarമുകയാർ
122.                         MUKHARIമുഖാരി
123.                         Mukkuvanമുക്കുവൻ
124.                         Naicken including Tholuva Naicker and Vellilakkara Naickerതൊളുവ നായ്ക്കർ, വെള്ളിലക്കര നായ്ക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നായ്ക്കൻ
125.                         Nulayanനുലയൻ
126.                         Nusuvanനുസുവാൻ
127.                         Odanഓടൻ
128.                         Oddaഓഡ
129.                         Oudanഔദാൻ
130.                         Padikammalaപടിക്കമ്മല
131.                         Padyachi Villayankuppamപദ്യാച്ചി വില്ലയങ്കുപ്പം
132.                         Palisa Perumkollanപാലിസ പെരുംകൊല്ലൻ
133.                         Palliപള്ളി
134.                         Panditharപണ്ഡിതർ
135.                         Pandithattanപണ്ഡിത്തട്ടൻ
136.                         Paniakelപണിയാക്കൽ
137.                         Paniakkalപണിയാക്കൽ
138.                         Panniyar or Pannayarപന്നിയാർ അല്ലെങ്കിൽ പന്നയാർ
139.                         Parakka Chettiesപറക്ക ചെട്ടികൾ
140.                         Parkavakulamപാർക്കാവകുളം
141.                         Patnukarmപട്നുകർം
142.                         Pattariyasപട്ടരിയാസ്
143.                         Pattaryaപട്ടര്യ
144.                         Pattusaliപട്ടുസാലി
145.                         Perumkkollenപെരുംകൊള്ളൻ
146.                         Pranopakariപ്രാണോപകാരി
147.                         Pudukkada Chettiesപുതുക്കട ചെട്ടികൾ
148.                         Rajakaരാജക
149.                         Rajapuriരാജപുരി
150.                         Reddiars Throughout The State Except in Malabar Areaമലബാർ പ്രദേശം ഒഴികെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം റെഡ്ഡിയർമാർ
151.                         Sadhu Chetty incliding Telgu Chettyതെലുഗു ചെട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധു ചെട്ടി
152.                         Sakravar (Kavathi)ശക്രവർ (കാവതി)
153.                         Saleവിൽപ്പന
154.                         Saliസാലി
155.                         Saliyasസാലിയാസ്
156.                         Senaikudayamസേനൈകുടയം
157.                         Senalthalaivarസേനാതലൈവർ
158.                         Senapathulaസേനാപത്തുല
159.                         Sourashtraസൗരാഷ്ട്ര
160.                         Sri Pandra Chettiesശ്രീ പാന്ദ്ര ചെട്ടികൾ
161.                         Telugu Chettiesതെലുങ്ക് ചെട്ടികൾ
162.                         Thachanതച്ചൻ
163.                         Thattanതട്ടാൻ
164.                         Thiyyasതിയ്യാസ്
165.                         Thogattaതൊഗട്ട
166.                         Tholkolanതോൽക്കോളൻ
167.                         Thottiyanതൊട്ടിയൻ
168.                         Udayamkulangara Chettiesഉദയംകുളങ്ങര ചെട്ടികൾ
169.                         Uppara (Sagara)ഉപ്പാറ (സാഗര)
170.                         Ural Goundanഉപ്പാറ (സാഗര)
171.                         Vada Balijaയുറൽ ഗൗണ്ടൻ
172.                         Vadugarവഡുഗർ
173.                         Vadukaവടുക
174.                         Vadukanവടുകൻ
175.                         Vaduvanവടുവൻ
176.                         Vaduvan (Vadugan)വടുവൻ (വടുഗൻ)
177.                         Vaisya Chettyവൈശ്യ ചെട്ടി
178.                         Vakkalligaവക്കല്ലിഗ
179.                         Valaiyanവളയൻ
180.                         Valanവലൻ
181.                         Valinjiarവലിഞ്ചിയാർ
182.                         Vanibha Chettyവാണിഭ ചെട്ടി
183.                         Vanika Vaisya        വനിക വൈശ്യ
184.                         Vaniya including Vanikaവനിക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാണിയ
185.                         Vaniyanവാണിയൻ
186.                         Veera Saivasവീരശൈവന്മാർ
187.                         Velaanവേലൻ
188.                         Velaarവേളാർ
189.                         Veluthedanവെളുത്തേടൻ
190.                         Veluthedathu Nair including Vannathanവണ്ണത്താൻ ഉൾപ്പെടെ വെളുത്തേടത്ത് നായർ
191 Vilakkithala Nair including Vilakkathalavnവിളക്കത്തലവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിളക്കിത്തല നായർ
192.                         Vilkurupവിൽക്കുറുപ്പ്
193.                         Villasanവില്ലസൻ
194.                         Viswabrahminsവിശ്വബ്രാഹ്മണർ
195.                         Viswakarmaവിശ്വകർമ്മാ
196.                         Viswakarmasവിശ്വകർമക്കൾ
197.                         Wayandan Chettiesവയണ്ടൻ ചെട്ടികൾ
198.                         Wayandan Chettyവയണ്ടൻ ചെട്ടി
199.                         Yadava including Kolayaകോലായ ഉൾപ്പെടെ യാദവ
200.                         Yogeeswaraയോഗീശ്വര
201.                         Yogiയോഗി

Kerala Caste List PDF Download in Malayalam & English

General Caste List in KeralaPDF Download
OBC Caste List in KeralaPDF Download
EOC Caste List in KeralaPDF Download
SC Caste List in KeralaPDF Download
ST Caste List in KeralaPDF Download
SEBC Caste List in KeralaPDF Download

FAQ: Kerala Caste List Related Question and Answer

How many castes are there in Kerala?

There are 750+ caste lives in Kerala State. This data driven from Official source of Keral State Governemtne Website.

Which caste is highest in Kerala?

The highest caste in Kerala State is Nambudhri Brahmins who is worshipable.

I hope you like this article, If Yes! And If you think that this article can help your friends and family member then please share this article with them.

If you have any questions related to Kerala Caste List then please leave your question or suggestion in below comment box.

I will reply to your comment as soon as possible. All the best.

These topics were coverd in this artciel.
 • Central Caste List of Kerala
 • List of SC in Kerala
 • List of Scheduled Castes in Kerala
 • Kerala Caste List OBC, SC, ST & GEN
 • General Caste List in Kerala
 • Hindu Caste List in Kerala
 • General Caste List in Kerala Malayalam
 • SC Caste List in Kerala
 • OBC Caste List in Kerala Malayalam
 • Kerala Caste List in Malayalam
 • Christan Caste List in Kerala
 • Kerala Caste List Percentage Wise
 • Kerala Caste List High to Low
 • List of Nair Caste in Kerala

Leave a Comment